Sellulozik Boyalar

SAF DOLGU

Nitroseluloz qətran əsaslı, birkomponentlli yüksək keyfiyyətli, son qat laklara düzgün səth hazırlamaq məqsədi ilə istifadə edilən doldurucu lakdır. Tətbiq edildiyi səthlərə mükəmməl şəkildə yapışır. Hər cür taxta və örtük səth üzərinə çəkilə bilər.