Astar Yaxma

Təyinatı:

Daxili beton, kərpic divar və tavanların, suvaq çəkilmiş səthlərin hamarlanması üçün, həmçinin gipskarton arakəsmələr arasındakı çat və boşluqların doldurulmasında istifadə olunur.

Səthin hazırlanması:

Səth quru və möhkəm olmalı, tozdan, çirkdən, yad cisimlərdən və yapışmağa mane olan bütün qalıqlardan təmizlənməlidir. Ehtiyac olduqda ilişməni yaxşılaşdırmaq məqsədi , ilə 24 saat əvvəl  səth “SAF BOYA” istehsalı olan “SAFBinder” və ya başqa uyğun su tərkibli astarla yuyulmalıdır.

Qarışığın hazırlanması:

Təmiz qabda 5-6 L su tökub, üzərinə 10 kq yaxma əlavə edilib bir neçə dəqiqə gözlədikdən sonra mexaniki üsulla və ya əl ilə bircinsli kütlə əmələ gələnə qədər qarışdırılır. 5-6 dəqiqə gözlədikdən sonra məhlul təkrar qarışdırılır. Mexaniki üsulla qarışdırarkən aşağı dövr sürətindən istifadə etmək lazımdır.

Qarışığın istifadə qaydaları:

Astar məhsulu şpatelin vasitəsi ilə səthə çəkilir və hamarlanır.

Texniki göstəricilər
Rəngi
İstifadə temperaturu +5ºC÷+30ºC
Tətbiq qalınlığı 3mm
İstifadə müddəti  100-120 dəqiqə
Donma (bərkimə) müddəti  200-220 dəqiqə
Su/gips nisbəti  6,0-6.5 litr su / 10 kq
Quruma müddəti  təqribən 2-3 gün
Möhkəmlik həddi  əyilmədə: 1,7 MPa / sıxılmada: 3,8 MPa
Quru halda məhsulun tökmə sıxlığı  0,7 kq/litr
İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı  1,5 kq/ litr
Səthin müqaviməti  54 Shore D
Qablaşdırma  30 kq-lıq laminasiyalı polipropilen kisələrdə

 

Sərfiyyat

3-5 mm qalınlığında hamar səth almaq üçün 3-5 kq SAF astar məhsulu sərf olunur. 1 kisə SAF astar məhsulu 8-15 m2 sahəyə sərf olunur.