Sellulozik Boyalar

SAF DOLGU

Nitroseluloz qətran əsaslı, birkomponentlli yüksək keyfiyyətli, son qat laklara düzgün səth hazırlamaq məqsədi ilə istifadə edilən doldurucu lakdır. Tətbiq edildiyi səthlərə mükəmməl şəkildə yapışır. Hər cür taxta və örtük səth üzərinə çəkilə bilər.

SAF SELLÜLOZİK BOYA

Nitrosellüloza əsaslı, hava qurumalı, parlaq son qat boyadır.Tətbiq olunduğu səthlərə çox yaxşı yapışan, fiziki və kimyəvi təsirlərə qarşı dayanıqlı, solmayan son qat boyadır.

SAF SELLÜLOZİK ASTAR BOYA

Nitro sellülozik əsaslı bir komponentli hava qurumalı astar boyadır.Özəl alkid əsaslı, tez quruyan, yüksək dolduruculuq xüsusiyyətinə malik, üzərinə vurulacaq son qat boya üçün düzgün və möhkəm səth yaradan astar boyadır.