SAF Sellülozik Dolgu

alışma dərəcəsi

Tərkibi:

Nitroseluloz qətran əsaslı, birkomponentlli yüksək keyfiyyətli, son qat laklara düzgün səth hazırlamaq məqsədi ilə istifadə edilən doldurucu lakdır.

Xüsusiyyətləri:

Tətbiq edildiyi səthlərə mükəmməl şəkildə yapışır. Hər cür taxta və örtük səth üzərinə çəkilə bilər. Tez quruyur, lakın sərfiyyatını azaldır, və asan cilalanır. Tətbiq olunduğu səthdəki gözcükləri dolduraraq daha sonrakı qatlar üçün düzgün bir səth yaradır.

 Tətbiq sahəsi:

İç məkanlarda parket və taxta səthlərdəki boşluqları doldurmaq məqsədi ilə istifadə edilir.

İstifadə qaydası:

Tətbiq ediləcək səthlər toz, kir və yağdan təmizlənməlidir. Fırça və diyircək ilə tətbiq edilə bilər. 1 litr SAF SELLÜLOZİK DOLĞU VERNİK  təxminən 250 ml SAF SELLÜLOZİK TİNER ilə bircinsli olana qədər həll edilir və sumbatalanmış səthlərə 2 qat şəklində tətbiq edilir. Qatlar arası 30-40 dəqiqə gözlənilməlidir. Normal şəraitdə 4 saatdan sonra sumbatalanacaq vəziyyətə gəlir. İstifadədən dərhal sonra alətlər SAF SELLÜLOZİK TİNER ilə təmizlənməlidir.

Sərfiyyat:

1 litr SAF sellülozik dolğu ilə tək qatda 10-12 səthi boyamaq olar.

Saxlama şərtləri:

S 2 uşaqların əlçatan yerlərindən uzaq saxlayın. S 16 yanıcı maddə və alovdan uzaq saxlayın S 3/7/9 qabı bağlı halda, sərin və yaxı havalandırılan yerdə saxlayın. Ağzı açılmamış orijinal qutuda, sərin yerdə, donmaqdan və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorumaq şərti ilə saxlamaq lazımdır.

Saxlama müddəti:

Ağzı açılmamış qabda 2 il.

Təhlükəsizlik şərtləri:

R 10 alovlanabilən. alışma tempereturu +360C. R 20/21/22 tənəffüs zamanı və dəri ilə təmas zamanı, udulduqda zərərlidir.. S 51 yalnız yaxşı havalandırılan yerdə istifadə edin S 37/39 koruyucu gözlük ve maske kullanınız. R 36 gözü yaşardır.