Sənaye Boyalar

SAF YOL GIZGI BOYA

Yüksək keyfiyyətli, qısa yağlı, alkid əsaslı yol cizgi boyasıdır. Mat görünüşlüdür. Aşınmaya qarşı davamlıdır. Tez quruyur. Yapışma gücü çox yüksəkdir. Hər cür yol, piyada keçidi, səki, avtomobil parkı və s. kimi yerlərdə işarələmə həyata keçirmək üçün istifadə olunur.

SAF RAPİD SON QAT BOYA

Rapid Son Qat boya səthə mükəmməl yapışır, elastikdir. Yüksək örtücülüyü və parlaqlığa malikdir. Zərbə və iqrim şərtlərinə dayanıqlıdır. Tez quruyur.

SAF RAPİD ASTAR BOYA

Rapid Astar ara və son qat mat boya kimi də istifadə oluna bilər. Səthə mükəmməl yapışır, elastikdir, kimyəvi maddələrə davamiyyətli və vurulduğu metal səthin korroziyadan qorunmasını təmin etmə qabiliyyəti yüksəkdir.

SAF QALVANİZ BOYA

Sinklə isti qalvanizəyə uyğun olaraq qara metalların səthində həm aktiv həm də passiv qoruma yaradır. Saf Qalvaniz boya 250ºC temperatura qədər istiliyə dayanaqlıdır. Saf Qalvaniz boya həm antikorroziv astar həm də son qat boya kimi istifadə edilə bilər.