SAF Rapid Son Qat Boya

alışma dərəcəsi

Məhsul haqqında:

Rapid Alkid əsaslı, tez quruyan, dekorativ görünüşü təmin edən son qat endustirial parlaq boyadır.

Xüsusiyyətləri:

Rapid Son Qat boya səthə mükəmməl yapışır, elastikdir. Yüksək örtücülüyü və parlaqlığa malikdir. Zərbə və iqrim şərtlərinə dayanıqlıdır. Tez quruyur.

Tətbiqi:

Rapid Son Qat boya iç və çöl metal konusturuksiya işlərində səthə qorunması və dekorativ görünüşün verilməsi üçün nəzərdə tutulur.
Havasız sprey, Havalı sprey, fırça və ya diyirçəkli fırça ilə tətbiq edilir.
Metal səth hər növ toz, kir və yağdan təmizlənir. Metal səth ilk olaraq 10-15% incəldilərək Saf Rapid Astar boya tətbiq edilir. Daha sonra Saf Rapid Parlaq boya 20-25% nisbətində incəldilərək tətbiq edilir. Boyamada daha gözəl nəticələr almaq üçün Saf Rapid Astar boya ilə metalın astarlanması tövsiyə olunur. Saf Rapid Son Qat boyanın ikinci qat tətbiqi 1.5-3 saat sonra olunmalıdır.

Quruma vaxtı:

25ºC toxunma 20-30 dəqiqə, tam quruma 1.5-3 saat.

Sərfiyyat:

10-15m2/litr. Faktiki itkilər nəzərə alınmalıdır.

Saxlama müddəti:

20-25ºC-də ağzı açılmamışqabda 1 il.

Xəbərdarlıq:

R 11-15-20/21/22

Təhlükəsizlik tədbirləri:

S 16-20/21-24/25-38

Məhsulun qablaşdırılması:

15 litrlik qabda Saf Rapid (industrial) Boya.