Sintetik Boyalar

SAF SİNTETİK PARLAQ BOYA

Alkid bağlayıcı əsaslı yüksək keyfiyyətli və üstün xüsusiyyətlərə malik sintetik parlaq son qat boyadır. Parlaqlıq və örtmə qabiliyyəti yüksək,  fırça ilə asan çəkilməsi, tez quruyan, saralmayan və atmosfer şəraitinə qarşı dayanıqlıdır.

SAF SİTETİK MAT BOYA

Alkid bağlayıcı əsaslı, yüksək keyfiyyətli mat dekorativ boyadır. Asan tətbiq olunur. Kimyəvi və fiziki təsirlərə qarşı davamlılığı yeksəkdir.Örtmə qabiliyyəti və bəyazlığı mükəmməldir. Zaman keçdikcə saralmır…

SAF SINTETİK ANTİPAS BOYA

Alkid bağlayıcı əsaslı, paslanmaya qarşı metalı qoruyan, yüksək keyfiyyətli astar boyadır. Tətbiq olunduğu səthə mükəmməl şəkildə yapışır və yarımat təbəqə əmələ gətirir.  Nəm, su və duzlu suyun mənfi təsirlərinə qarşı dayanıqlıdır. Asan tətbiq olunur. Tez quruyur.

SAF SİNTETİK ALÜMİNİUM BOYA

Hidrokarbon qətran bağlayıcı əsaslı, istiliyə davamlı, alüminium piqmenti ilə zənginləşdirilmiş sonqat boyadır. Tətbiq olunduğu səthə mükəmməl şəkildə yapışır. Örtmə qabiliyyəti yüksəkdr. Asan tətbiq olunur.

SAF SİNTETİK PARLAQ PARKET LAKI

Uretan-alkid bağlayıcı əsaslı, birkomponentli, asan tətbiq edilə bilən, yüksək keyfiyyətli parlaq lakdır. Asan tətbiq edilir. Çızılmaya qarşı olduqca davamlıdır.  şəffaflığı və elastikliyi üstün xüsusiyyətlərindəndir.

SAF TRANSPARENT VERNİKLİ TAXTA QORUYUCU

Şəffafdır, taxtanın təbii fakturasını qapatmır. Dolğu ilə astarlanmış səthlərin üzərinə vurularkən sürtünməyə mügavimətini, dekorativ görkəmini və parlaqlığını uzun müddət qoruya bilir. Atmosfer təsirlərə, günəş işığına, suya, nəmə, maye səthi aktiv maddələrə dayanıqlıdır, Tez quruyur, elastikdir, kif tutmaz.