SAF Sintetik Sonqat Boyalar

SAF SİNTETİK ALUMİNİUM BOYA

Hidrokarbon qətran bağlayıcı əsaslı, istiliyə davamlı, alüminium piqmenti ilə zənginləşdirilmiş sonqat boyadır. Tətbiq olunduğu səthə mükəmməl şəkildə yapışır. Örtmə qabiliyyəti yüksəkdr. Asan tətbiq olunur.

SAF SİNTETİK PARLAQ BOYA

Alkid bağlayıcı əsaslı yüksək keyfiyyətli və üstün xüsusiyyətlərə malik sintetik parlaq son qat boyadır. Parlaqlıq və örtmə qabiliyyəti yüksək,  fırça ilə asan çəkilməsi, tez quruyan, saralmayan və atmosfer şəraitinə qarşı dayanıqlıdır.

SAF SİNTETİK MAT BOYA

Alkid bağlayıcı əsaslı, yüksək keyfiyyətli mat dekorativ boyadır. Asan tətbiq olunur. Kimyəvi və fiziki təsirlərə qarşı davamlılığı yeksəkdir.Örtmə qabiliyyəti və bəyazlığı mükəmməldir. Zaman keçdikcə saralmır…