Sintetik Verniklər

SAF SİNTETİK PARLAQ PARKET LAKI

Uretan-alkid bağlayıcı əsaslı, birkomponentli, asan tətbiq edilə bilən, yüksək keyfiyyətli parlaq lakdır. Asan tətbiq edilir. Çızılmaya qarşı olduqca davamlıdır.  şəffaflığı və elastikliyi üstün xüsusiyyətlərindəndir.

SAF TRANSPARENT VERNİKLİ TAXTA QORUYUCU

Şəffafdır, taxtanın təbii fakturasını qapatmır. Dolğu ilə astarlanmış səthlərin üzərinə vurularkən sürtünməyə mügavimətini, dekorativ görkəmini və parlaqlığını uzun müddət qoruya bilir. Atmosfer təsirlərə, günəş işığına, suya, nəmə, maye səthi aktiv maddələrə dayanıqlıdır, Tez quruyur, elastikdir, kif tutmaz.