Tinerlər

SINTETIK TINER

Sintetik boya, astar və lakları tapanca və ya fırça ilə cəkilə biləcək özüllük verən bir neft məhsuludur. Boya və lakların səthə yapışmasını artırır, yayılmanı asanlaşdırır və qurumanı sürətləndirir.