Sintetik Tiner


alışma dərəcəsi

Məhsul haqqında:

Sintetik boya, astar və lakları tapanca və ya fırça ilə cəkilə biləcək özüllük verən bir neft məhsuludur. Boya və lakların səthə yapışmasını artırır, yayılmanı asanlaşdırır və qurumanı sürətləndirir. Tətbiq sahəsi: SAF SİNTETİK TİNER hər cür sintetik boya, astar və lakların incəldilməsində, ayrıca fırça, diyircək, tapanca kimi alət və avadanlıqların təmizlənməsində istifadə edilir.

Saxlama şərtləri:

S 2 – Uşaqların olduğu sahələrdən uzaq tutun. S 16 – Tezalışan maddələrdən və mühitdən uzaq tutun.Yaxınlığında siqaret çəkilməməlidir. S 3/7/9 – Qabı, bağlanmış halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə mühafizə edin.

Təhlükəsizlik şərtləri:

R 10 – Alışa bilir. Parlaqlıq nöqtəsi +380C. R 20/21/22 – Tənəffüs hallarında, dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlığa zərərlifir. S 51 – Sadəcə yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.