Toz Məhsulları

BIRBAŞA YAXMA

Gips əsaslı Birbaşa astar suvağı istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, istilik və səs izolyasiyasını gücləndirən, sement və qum əsaslı suvağı və gips əsaslı astar suvaq qatını əvəz edən qənaətcil, universal suvaq qarışığıdır.

ASTAR YAXMA

Daxili beton, kərpic divar və tavanların, suvaq çəkilmiş səthlərin hamarlanması üçün, həmçinin gipskarton arakəsmələr arasındakı çat və boşluqların doldurulmasında istifadə olunur.

ÜZLÜK YAXMA

Geniş istifadə sahəsinə malik, qatqılarla zənginləşdirilmiş əl ilə istifadə olunan son qat dekorativ gips əsaslı yaxma qarışığıdır. Daxili divar və tavanların, suvaq və astar yaxması çəkilmiş səthlərin boya və digər dekorasiya işləri ücün hazırlanması, gipskarton arakəsmələr arasındakı çat və boşulqların doldurulması üçün istifadə olunur.